TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông

Department Of Information & Communications Management

imc@tdu.edu.vn

Chức năng - Nhiệm vụ

 1. Chức năng
 1. Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, vận hành và cập nhật các sản phẩm công nghệ thông tin.

 2. Xây dựng, quản lý và phát triển các dịch vụ và ứng dụng trên hệ thống cổng thông tin điện tử (TTĐT) của Trường gồm: website, facebook, zalo, youtube, app, ….

 3. Quản trị, vận hành và hỗ trợ các đơn vị, cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong Trường trong việc sử dụng phần mềm quản lý đào tạo, email và các dịch vụ, ứng dụng trên cổng thông tin điện tử của Trường.

 1. Nhiệm vụ
 1. Quản trị phần mềm Quản lý đào tạo
 • Là đầu mối tiếp nhận các lỗi trên phần mềm, sau đó làm việc với đối tác phần mềm để giải quyết các vấn đề liên quan phần mềm; Khai thác các menu mới trên phần mềm nhằm phát huy hiệu quả tối đa của một phần mềm quản lý đào tạo;
 • Phân quyền và thu hồi quyền sử dụng phần mềm quản lý đào tạo một cách hợp lý cho tất cả cán bộ, chuyên viên, giảng viên, cố vấn học tập đang làm việc và thôi việc ở Trường; Tập huấn nhân sự mới sử dụng phần mềm quản lý đào tạo;
 • Hỗ trợ chuyên viên, giảng viên các khoa, phòng, ban và Trung tâm trong việc: cài đặt phần mềm và sử dụng phần mềm; Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn sinh viên các vấn đề liên quan cổng thông tin sinh viên;
 • Quản trị server, khắc phục các sự cố liên quan phần mềm Quản lý đào tạo.
 1. Quản trị website
 • Quản trị và Xây dựng website trường; Đăng tin trên website trường ngay sau khi bản tin được duyệt;
 • Xây dựng website mới cho các đơn vị; Hỗ trợ các đơn vị trong việc đăng bài, chỉnh sửa giao diện trên website và xử lý các lỗi liên quan kỹ thuật và hệ thống; Tập huấn nhân sự mới (chuyên viên khoa, phòng, khoa) được phân công quản lý website;
 • Phối hợp các đơn vị liên quan cập nhật cơ sở dữ liệu về các thông tin về chứng chỉ, văn bằng trên website trường.
 1. Quản trị email cho tất cả cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường.
 2. Nghiên cứu các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động dạy và học elearning của Trường.
 3. Xây dựng chiến lược phát triển; xây dựng kế hoạch và báo cáo hoạt động hằng năm cho Ban.
 4. Giám sát, sao lưu dữ liệu hệ thống Camera an ninh.
 5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng Trường giao.

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông