Sinh viên đăng ký Giấy xác nhận Vay vốn ngân hàng  thì thực hiện theo các bước:
1/ Điền đầy đủ thông tin tại trang đăng ký.
2/ +Thời gian nhận: Nhận lúc 16 giờ ngày hôm sau (trừ thứ bảy, chủ nhật và các ngày lễ)
    + Địa điểm nhận: Phòng Công tác chính trị quản lý Sinh viên.
3/ Trường hợp sinh viên đăng ký nhưng không liên hệ để nhận sau 7 ngày sẽ xem xét về việc trừ Điểm rèn luyện.

Đăng ký tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejYFgIvgdCB0-VGcX8xw0OtEHR5BFGqV4D7Qe1BZXta3QAuQ/viewform